مــ❤ــادر 
ای تنهاترین شب زنده دار

مــ❤ــادر 
ای محبوبه ی شب در بهار

مــ❤ــادر 
ای دشت شقایق در کویر

مــ❤ــادر 
ای عطر حقایق در مسیر

مــ❤ــادر 
ای پاکیزه دامن کوه درد

مــ❤ــادر 
ای رخساره ی تو زرد زرد

مــ❤ــادر 
ای گیسو طلایی ؛ نازنین

مــ❤ــادر 
ای ماه  خیالم ؛  مه جبین

مــ❤ــادر 
ای روشنگر شب های تار

مــ❤ــادر 
ای آرامبخش بیقرار

مــ❤ــادر 
ای هر بوسه  تو دلبری

مــ❤ــادر 
ای استاد مهر  و سرور

مــ❤ــادر 
ای آب حیات و ریشه ام

مــ❤ــادر 
ای روح تو در اندیشه ام

مــ❤ــادر 
ای تندیس عشق و سادگی

مــ❤ــادر 
ای  افتاده  درافتادگی

مــ❤ــادر 
ای هر لحظه چشمانت به در

مــ❤ــادر 
ای بیخواب مانده تا سحر

مــ❤ــادر 
ای گنجینه  ایام و دوران شباب

مــ❤ــادر 
ای از جان کباب و دل کباب

مــ❤ــادر 
ای شهد لبانت شهد عشق

مــ❤ــادر 
ای دامان پاکت مهد عشق

مــ❤ــادر 
ای نوری ز انوار خدا در سینه ها

مــ❤ــادر 
ای نور حقیقت در دل آیینه ها

 مــ❤ــادر
 ای لالای تو  ویرانگر غم‌های من

مــ❤ــادر یعنی نفــــس

 پ ن:مــــــــــادرم روزت مبارک
تقدیم به همه مادر های سرزمینم

نتیجه تصویری برای عکس نوشته روز مادر