یکی از سخت ترین کارای دنیا اینه که...😐

به بقیه توضیح بدی الان چه مرگته!!😔😖