یه سریا هستن😰

همش خود خوری میکنن😖

همش میگن خوبم و میخندن😪

وانمود میکنن همه چی عالیه😫

جوری تظاهر میکنن که مادرشون نمیفهمه که بچش داغونه😭

به اینا نگید خوشبحالت چقدر شادی😞

اینا یواشکی غصه میخورن😔

پنهونی اشک میریزن 😢