تو زندگی خیلی از ماها

یه شبایی بوده

که فقط خدا میدونه چطوری سر کردیم

🕛🕐🕑🕒🕓🕔🕕