شعوری که😏

استامینوفن 😐

واسه تسکین ادم داره😖😔

خیلی از ادما ندارن😏