پس نوشت:همه رفتند خاله نیکی،دریا،ماهور،الانم ماجده تهش کی میمونه خدا داند همش درحال التماس به خداعم که فقط یه بار فقط یه باردیگه با تموم کسایی که الان پیشم نیستن حرف بزنم و گلایه کنم که چرا امیدوارم ماجده بهشون اضافه نشه ....