بعضی ادم ها...😐

مثل عکس میمونند...😐

زیادی بزرگشون کنی کیفیتشونو از دست میدن😏🚫